WIE ZIJN WIJ

VGwehkamp.nl de vereniging voor gepensioneerden.

In 2008 en 2009 voerde initiatiefnemer Gert Huijgen (voorheen afdeling Finance en lid van de OR) gesprekken met Sandra Kinds (de toenmalige manager HR van RFS Holland Holding) over de mogelijkheden van het oprichten van een vereniging voor gepensioneerden. Uiteindelijk leidde dit tot de samenstelling van een werkgroep reeds gepensioneerde oud Wehkamp medewerkers, bestaande uit: Gert Huijgen, Hans Haasjes (Bedrijfsbureau Dedemsvaart), Henk Hemstede (Chef programmering), Rien van Osch (Manager Stock Control), Jan Pieterman (Informatie Analist ICT) en Herman Okken (Manager ICT Services). Deze werkgroep stelde samen met Sandra Kinds statuten en een huishoudelijk reglement op. Ook werd een protocol van samenwerking opgesteld. Hierin werd afgebakend hoe wehkamp.nl en VGwehkamp.nl met elkaar samen zouden werken.

 

December 2011 werden in de oprichtingsvergadering bovengenoemde stukken goedgekeurd en konden ze voor zover nodig door de notaris definitief worden gemaakt. Tijdens die vergadering werd het volgende bestuur samengesteld: voorzitter: Gert Huijgen, secretaris: Jan Pieterman, penningmeester: Hans Haasjes, lid: Rien van Osch en Herman Okken.

 

In de statuten is de doelstelling van de vereniging als volgt omschreven: “Het behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot de aanspraken op pensioen”.

SAMENSTELLING BESTUUR

OVERIGE INFORMATIE

Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement kunt u hier downloaden.

Statuten

Onze statuten kunt u hier downloaden.